Kategooriad
Tõde Teooriad

Kaevan kaks hauda, ühe endale ja teise sinule.

Minu esimeste lapsepõlve märkmikute sisu sai vahel täidetud kättemaksu mõttega. Panin tähele teiste käitumise põhjal, et väikene pahelisus on elus eeliseks. Samal ajal laidab korralekutsuv ema lapse väikest pahelisust maapõhja. Nooruki väike pahe on pinnuks silmas õpetajale ja emale. Täiskasvanuna aga saab sageli väikesest pahest osa normaalsest elutegevusest. Kui ma oleks kirjutatud ja joonistatud plaanidest ühegi ellu viinud, siis oleks mul kaks hauda, üks enda ja teine sihtmärgi oma. Üks viis haudu kaevata on läheneda vastasele pop-sõnastuses tõejärgselt.

Kõige laiemalt võib pidada tõejärgseks mingi väite tõeseks või vastupidiseks manipuleerimist.(1) Tõejägsus on mõnikord nimetatud ka tõeta, tõeülese, võltstõe või propaganda jne kasutamist. Tõejärgsus tähistab määratluse järgi tegevust.  

Uuri välja, kui tõejärgne oled sina? Vaata morbiidselt roosat infograafikut pildilt või lae see alla sven_anderson_tõejärgsuse poster_2017_4 (PDF fail).

Kas kaks väitlejat tähendab kahte hauda?

Uudiste järgi on tõejärgsus oluline teema, sest teadus ja alternatiivne maailm vastanduvad üksteisele. (2) Näiteks küsimus, kas Maa on 3D või on siiski lame. Mõlema seisukoha esindaja jaoks on tõde olemas ja leitav väljaspool enda ajutegevust. Filosoofias nimetatakse sellist vaadet ontoloogiliselt objektiivse fakti otsimiseks. Mõlemad põhjendavad enda seisukohta oma sihtgrupile, mida vastaspool kritiseerib vääraks.(3)

Keeruliseks teeb võidu 3D Maa võitleja jaoks metoodikat puudutavad küsimused lameda Maa võitlejalt. Põhjaliku lameda Maa võitleja küsimused on ajendatud (väär) filosoofilisest mõtlemisest. Aga 3D Maa võitleja teab, et filosoofia on teaduse suhtes kui pudelist välja lastud džinn.(4) Esimese sooviga laseb lameda Maa võitleja pudelist välja ideed T. Kuhnilt. Teise sooviga laskub ta matemaatika tekke ja töö mehhanismidesse. Viimase sooviga arutleb aja ja ruumi üle. Kõigi džinni soovide tulemusena 3D Maa võitleja peab tunnistama, et me ei tea kõike või raskemal juhul, me ei saagi teadma. Sellest aga piisab meediamaastikku jälgides põhjaliku lameda Maa võitlejal lahingu võitmiseks. Järelikult, kui 3D Maa võitleja ei tunnista enda ajaloolist pärandit tänapäevasel kujul enda tugevusena, nii kaua lameda Maa võitleja märatseb edukalt.  

Oletame nüüd, et 3D Maa võitleja mõistab enda ajaloolist pärandit tugevusena. 3D Maa võitleja küsib endalt loomuliku küsimuse:

Mis saab edasi? Kuidas jääda teadlaseks filosoofia keskel?” Minu vastus on: “Uuri tõde ja vale teaduslikus kontekstis.

Tõejärgse haua vastased ja pooldajad

Aastal 2016 valiti Oxfordi sõnaraamatu aasta sõnaks tõejärgne, mis näitab tõde (ja vale) on saanud eepiliseks probleemiks.(5) Valede pooldajad ja vastased võivad olla äärmiselt ratsionaalsed, kui sõdivad teineteise väidete vastu. Sellega välistatakse osapoolte seisukohtade kuulamine juba eos. Mõlemad osapooled lähtuvad enda positsioonist loodud teise kuvandist ja ei vaata suuremat pilti. Tõesus ja väärus on üldjuhul omadused, mitte asjad või tegevused ise. Ma saan öelda, et väide

Õues sajab vihma.

on tõene või väär, aga ei saa öelda, et vihm ise on tõene.(6) See tähendab, tõde on muutuv hinnasilt. Meenutan, et tõejärgsus tähistab määratluse järgi tegevust. Näiteks on selleks on faktide moonutamine. Järelikult on tõejärgsus sügavamal tasandil probleemi jäämäe tipp.     

Eelnevat illustreerib, et meid häirib, kui tõest saab vale (nt väited poliitikas). Samuti häirib, kui vale tuleb päevavalgele (nt väide armukesest). Meil on olemas tõe omamiseks mitmeid institutsioone, alustada võib nt meediast ja politseist. Paralleelselt eelnevale, häirib meid tõe kuulutamine ja mitte võimalus lisada vajadusel vürtsi juurde nagu kalamehejutu ajamine. Näiteks Cantor häiris omal ajal tõega teadlasi (peamiselt küll matemaatikuid), kõrgklassi liikmeid ja eelkõige oma sotsiaalset käekäiku. Meid huvitab, kuidas tõde ja vale mõjutab edasist tegutsemist. Järelikult praktikast lähtuvalt on teema uurimisväärne.       

Jätkamiseks loodan, et oled sarja Pretty Little Liars huviline ja oskad vastata minu trikiga küsimusele. Kas (viimase hooaja järgi) A.D. on tõejärgne oma vaimult või oma käitumisega?

Mõtle hetke….

Vastus eelnevale küsimusele ei saa olla kumbki valik. Me pole küsinud, mida tähendab olla tõejärgne. Me küsime enamasti, kuidas vabaneda tõejärgsusest või kuidas argumenteerida ja hoida kriitlist meelt.(7) Sellega taandame probleemi tegevuseks ja lahenduseks on biheivorismi järgi verbaalne sõdimine. Taustal aga käib tihe võimu võitlus. Igapäevases olukorras on arvamuse avaldamine rohkem uskumuste jutustamine koos selgitusega, miks on üks argument parem kui teine. Tekib uudne konflikt. Mõlemad väitluses osalevad osapooled jõuavad lõpuks ummikusse. Põhjuseks on välja toodud arvamuste kohaselt inimeste erinev maailmavaade.(8) Pole olemas õiget maailmavaadet, või siis on vastupidi. See aga tähendab, et maailmavaade saab põhjenduseks. Maailmavaatest saab augutäide, nagu selleks on jumal kreatsionistile. Tekib võitlus õige maailmavaate nimel.(9)

Eelnev vastuolu laheneb, kui asetada probleem loogika konteksti. Maailmavaade on holistiline mõiste tervikliku aju tööprotsessi tähistamiseks.(10) Tõejärgsus ja maailmavaade on meedia järgi omavahel seoses. Lameda Maa võitleja näeb tõde seal kus 3D Maa võitleja seda ei näe. Põhjuseks on lameda Maa võitleja maailmavaade seletab asju teistmoodi. Järelikult peab olema tõde ja vale omakorda vähemalt sarnase maailmavaate tulemus ja vastupidi. Mõlemad võitlejad on erinevad, sest nende maailmavaates või tõe enda mõistmises on toimunud üksteist välistav nihe. Lameda Maa võitleja võis olla 3D Maa võitleja ja vastupidi. Tegemist on spiraalse liikumisega.   

Arvatavalt on 3D Maa võitleja hämmastunud eelnevast arutelust. Teda üha enam piinab vajadus võita lahing teaduse kasuks. 3D Maa võitlejat ei rahulda enam tõe ja vale uurimine.  Meie võitlejal on vajadus konkreetse lahingu plaani järgi.

Lahingu plaan No. 1

Tõejärgsus on tegevusviis ja selle otsene lahendus on bihevorism ehk muuta tuleb inimeste lähenemist teemadele. Vajalikud on oskused argumenteerida ja kriitiliselt suhtuda allikasse. Objektiivne tõde on olemas, kui teab loogika reegleid argumenteerimisel (ja üldiselt teaduses). Seega maailmavaade omakorda peaks olema sh oskuste ja teabe kogum, mille muutumisel muutub maailmavaade. Seega pole võimalik, et inimesed mõtlevad ja tegutsevad vastupidiselt. Inimene on tabula rasa, kelle tegevus muutub kohe kui tahvlil kiri muutub. See tähendab omakorda, et tõejärgsus on paratamatu loogika reeglitega mängimisega kaasnev kõrval nähtus. Abi saab vaid osutada korralik õpetaja. Lahingu plaani puuduseks on inimeste võime varjata oma tegeliku arusaama.  

Lahingu plaan No. 2

Tõejärgsus on inimese vaimuseisund, st tõde selgub psühholoogilise analüüsi tulemusel. Tõde on selle vaate järgi enese tunnetamise küsimus.(11) Ühtlasi tähendab lahingu plaan No. 2, et ilma inimeseta pole tõde ega valet. Tõe leidmine on subjektiivne ja igaühe enda vastutus. Järelikult on maailmavaade omakorda tunnetuslik. Maailmavaate muutumine sõltub, milline on inimese võime ennast tunnetada. See tähendab, et tõejärgsus on ühiskonnaga kaasnev nähtus. Osa inimesi tunnetab maailma läbi ratsionaalsuse ja teised läbi emotsioonide. Järelikult iga inimene peab õppima tulema toime ratsionaalsuse ja emotsioonide tasakaalus hoidmisega. Abi saab osutada näiteks terapeut. Lahingu plaani nõrkuseks on inimese kõik probleemid pole vaimsed.

Lahingu plaan No. 3

Tõejärgsus on eelnevas kahes lahingu plaanis kirjeldatu kokku.(12) Tõe ja väära erisus peab ilmnema tegudes ja mõtetes. Järelikult maailmavaade on vaimne ja käitumuslik. Üks uuritum psühho-füsioloogiline nähtus on näiteks keel ja kõne. Sellest lähtuvalt pakun välja, et tõejärgsus on jutustamise probleem. Meile meeldivad inimestena väga lood. Me loeme ja vaatame neid telerist või kuulame raadiost. Me elame neile väga kaasa või vihastame kui on halvasti tehtud. Lugude jutustamine on meie mõtlemise loogika.(13) Loo jutustamise loogikat nimetatakse narratiiviks. Viimast uurib narratoloogia. Lugude loogika seisukohast pole vahet, kas tegemist on blogi või ametikirjaga. Kõik lood on erinevad oma eesmärgilt, sisult ja vormilt.  

Meil on raske mõista tõejärgsust, sest meil puudub täielik ülevaade loo jutustamise loogikast.(14) Lugude loogika väljendamiseks on võimalik kasutada erinevaid loogika reegleid.(15) Samas lugude loogika ületab ja omab loo raames võimet muuta kõik formaalses loogikas kehtivad reeglid vastupidiseks. Seda kummalist võimet ei osata veel täielikult formaalselt selgitada, aga arvamusi on küllaga. Seega, kui me õpime tundma lugude loogikat, siis laheneb 3D ja lameda Maa vaheline võitlus. Seejärel on võimalik öelda, et 3D Maa võitlejat tasub tõsiselt võtta.

Lugude strateegia

3D Maa võitleja eesmärgist lähtuvalt on võimalik mängida loo loogikaga. Teisalt väga kaval lameda Maa võitleja võib esitada 3D Maa võitleja seisukohast tõesed faktid ja argumendi ning kasutada ikka väärat lugude loogikat. Sellisel juhul on raske anda tõe kohta adekvaatne hinnang. Tegemist on paradoksiga.(16) Loogika vaatenurgast saab hinnangu anda kui tabada ära lugude loogika kummaline võime muuta valed tõeseks ja vastupidi.

Lugude loogika kummaline jõud täidab tühjaks jäänud augud konkreetses jutustuses ja ühtlasi maailmapildis.(17) Vastuse saab lugudest igaüks. Siinjuures ei ole tähtis inimese seisukoht mingi konkreetse teema suhtes. Esmalt mõjutab lugu kuvandit (ehk arvamust) ja selle teket. Seejärel mõjutab lugu sisu ja alles viimasena keeratakse tähelepanu sidususele, sh loogikale. Järelikult tõsine lameda Maa võitleja alustab tegevust lugude loogikast, panustab jõuliselt tegelike faktide loomele ja võib unustada manipulatsiooni klassika. Lameda Maa võitleja esmatõeks saab hoiatus, ära hinda raamatut selle kaane järgi.

Lühike tegevuskava ja kokkuvõte

Kui tõejärgsus on maailmavaate küsimus, siis peab maailmavaade X olema aluseks tõele Y, mis on omakorda alus maailmavaatele Z. Kultuuriline analoog on Yin ja Yang.(18) Tõde ja vale on lahingu plaan No. 3 järgi esmalt lugu. Seejärel on tõde ja vale sügavat loogilised nähtused. Kokkuvõttes võib öelda, et inimese maailmavaade muutub vastavalt kasutatud loo loogikale rohkem kui veenva fakti ja argumendi tulemusena.

3D Maa võitleja lähisuhte tegevuskava:

 • Reflekteeri vastase seisukohta.
 • Kuula vastast, kas sõnastasid nii nagu vastane mõtles või tundis.
 • Laienda vastase seisukohta kaasnevate teguriteni.
 • Kuula vastase seisukohta.
 • Osuta tekkinud vastuolule vastase jutus või alusta taas algusest.
 • Paku välja lahendus.
 • Kuula vastase seisukohta.
 • Alusta uuesti.   

Täpsustused ja viited

 1. https://en.oxforddictionaries.com/definition/post-truth
 2. http://www.americanscientist.org/issues/pub/science-in-the-post-truth-era http://theconversation.com/how-scientists-should-communicate-their-work-in-a-post-truth-era-75420 https://www.theguardian.com/science/political-science/2016/dec/15/science-has-always-been-a-bit-post-truth http://www.smh.com.au/comment/emma-20170213-gubnah.html http://www.huffingtonpost.com/the-conversation-global/to-tackle-the-post-truth_b_14441244.html
 3. 3D Maa võitleja osutab lameda Maa vigadele lähtuvalt nö peavoolu metoodikale. Lameda Maa võitleja osutab 3D Maa võimatusele lähtuvalt nö alternatiiv metoodikale. Mõlemad metoodilised suunad on teemakaugele inimesele ilus Gestalt psühholoogiline joonistus – part ja jänes üheskoos. Ühesõnaga pole erilist vahet, kumba uskuda. Teemast kirglikult haaratule on näha ainult jänes või part.
 4. Teaduses piiritletakse probleem ja vajadusel ka järeldus. Parim näide on hulga teooria. Samal ajal on filosoofias järeldused ilma piiritluseta. Filosoofias on oluline järelduse korrektne vastavus eeldustele.
 5. https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2016
 6. Arvan, et tõe omistamine asjale või tegevusele on filosoofiline põhjus empirismi kahtluse alla seadmiseks. Kahtlused aga muudavad tugevamaks metafüüsika.
 7. http://longread.delfi.ee/artiklid/pronksioo-ja-propaganda?id=77921888
 8. http://www.sirp.ee/s1-artiklid/c9-sotsiaalia/toejargne-uustode/ http://ekspress.delfi.ee/arvamus/toepohjata-uhiskond-mis-see-on?id=76328567 http://arvamus.postimees.ee/4085265/mihkel-solvak-palju-erinevaid-konservatiive
 9. Isegi, kui me välistame, et maailmavaade ei ole sünonüüm mõtlemisviisiga, siis jääb alles sisemine vastuolu, mida tähistab sõna tõejärgne.
 10. https://en.wikipedia.org/wiki/World_view
 11. Tunnetuseks nimetatakse keskonna erinevat tajumist oma meeltega, sh üheks meeleks on mõtlemine.
 12. Ehk kognitiiv käitumuslik nähtus.
 13. https://ewasteschools.pbworks.com/f/Bruner_J_LifeAsNarrative.pdf
 14. Arvan, et meil on veel palju uurida lugude loogika kohta.
 15. Ephraim Nissan. 2014. Narratives, Formalism, Computational Tools, and Nonlinearity. In Part II of Essays Dedicated to Yaacov Choueka on Language, Culture, Computation. Computing of the Humanities, Law, and Narratives – Volume 8002, Nachum Dershowitz and Ephraim Nissan (Eds.), Vol. 8002. Springer-Verlag New York, Inc., New York, NY, USA, 270-393. DOI=http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-45324-3_11  Tuffield, Mischa M, Millard, Dave E and Shadbolt, Nigel R (2006) Ontological Approaches to Modelling Narrative At 2nd AKT DTA Symposium.
 16. Kui soovid tõsielulist juhtumit lugude loogika tähtuse kohta, siis googelda USA kohtuprotsessi kreatsionismi õpetamisest loodusainetes.
 17. Sageli jutustavad inimesed ka iseendale loogilise loo ehk sisendavad endale midagi.
 18. Teaduslikus kõnepruugis on tõejärgsuse probleem mereloogiline (ehk probleemiks on terviku-osa suhestumine teine teisega). Eelneva järgi on maailmavaade universaal hulk ja selles avaldub tõde ja vale allhulkadena. Seega maailmavaade, tõde ja vale alluvad mereloogiale.

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.