IDUFIRMA

Idufirma rubriigris avaldan olulisemaid sündmusi ja teetähiseid, mis tulevad ette seoses idufirmaga Brandlyse. Kindlasti leiad siit populaarteadusliku ülevaate olulisematest arendustest.

Automatiseeritud humanitaaria

Pedagoogikas rõhutakse nüüdisajal võimsalt laste huvidele ja annetele, mis tuleb leida kiiresti ja varakult. Ma ei tea, miks nende leidmine on võimalikult noores eas vajalik. Samas eeldada võib, et see tuleb kasuks hilisemas eas karjääri valikute tegemisel. Samuti ühiskonna etaloni, õnne, poole lähenemisel. Samas pean tunnistama, et kuni ülikoolis BA lõpetamiseni tegin ma kõik selleks, et püüelda praktiliste lahenduste poole ning vältida teadust. Põhjuseks on internaliseeritud arusaam, et humanitaarid on muidusööjad. Samal ajal tegeledes ikka edasi kunstiga, filosoofiaga ja kõikvõimalike ideede väljamõtlemisega. Teisiti öeldes, ma tegelesin unistamisega. Viimase tagajärg oli see, et unistasin viimati automaatiseeritud semiootikast. Laiemalt aga humanitaariast.

Formaalse humanitaariaga olen tekitanud osades inimestes põnevust, teistes põlgust. Põhjuseks on inimeseks olemine ja selleks jäämine, kui arvutite abil kõik tegevused saavad suureks tööstuslikuks masinavärgi osaks.

Väide, et inimene koos oma loometegevusega kaotab oma unikaalsuse kui matemaatika tungib humanitaariasse, on non-sensical. Loomingulisus jääb alles, lihtsalt see võtab teise vormi. Formaalsed keeled teevad võimalikuks humanitaarselt mõelda tegevustest, protsessidest ja inimestest, mida varem ei olnud võimalik teha. Humanitaarne maailm vajab nö objektiivset lähenemist, et ise laienenda ning tungida tundmatutesse sfääridesse. Las, arvud avavad meile maailma nagu nad on seda seni teinud.  

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s