Blogi lugejatele vastu tulles avaldan mõtted, kuidas mõistan inimsuhteid ja seda autismispektri perspektiivist. Viimane on üks teemadest, mida on küsitud ja väljakäinud erinevad inimesed, millest võiks kirjutada. Varem oli inimsuhete mõtestamine avaliku tarbimise osas minu meelest liialt ambitsioonikas ettevõtmine. Samas, et blogi on inspiratsiooni ja lootuse allikas mõnele lugejale edu ja paratamatult eluvalu osas, siis […]

Viies intervjuu viib mind koos Meritiga taas haridus maastikule, kuid ajaloo ja inimelude võtmes. Minule oli intervjuu läbiviimine suur rõõm, sest sain rääkida vahetult ja aktuaalsel teemal meie ühiskonnas.   Intervjuudest Intervjuu sari „Semiootilised intervjuud, koos Sven Andersoniga“ toob oma kuulajate ja blogi lugejateni erinevate inimeste igapäevaelu ja reaalsete semiootikute katsumused rakenduslikult näha distsipliini. Minu […]