SEMIOOTIKA

Turundus- ja brändisemiootika on sarnaselt turundusele ja brändile üksteise suhtes hierarhilised. Turundussemiootika on osa laiemast majandussemiootilisest mõtlemisest nagu brändisemiootika on kitsam osa turundussemiootikast.

Turundussemiootika on interdistsiplinaarne suund turunduses ja semiootikas. Turundussemiootikat on kõige laiemalt mõistetud kui tähenduse süsteemset uurimist, analüüsimist ja praktiseerimist, lähtudes sealjuures turundusest. Kitsamalt tähendab turundussemiootika semiootiliste meetodite kasutamist turunduslikel eesmärkidel. Peamiselt kasutatakse analüüsimeetoditena levinud semiootilisi lähenemisi, nt narratiivi analüüs, Greimasi ruut, abduktiivne loogika.

Brändisemiootikat on mõistetud kui turundussemiootika väga kitsast osa, mille raames rakendatakse eelnevalt loetletud semiootilisi meetodeid turundusliku terviku uurimiseks, milleks on bränd. Bränd on jäänud oma sõnastuses ligi 80 aastat samaks, lähtudes American Marketing Associationi sõnastusest. Assotsiatsiooni sõnastuses on bränd kontseptsioonina kaubamärgist lähtuv. Uues inimlähedasemas semiootilisemas sõnastuses on välja pakutud, et bränd on kompleksne mitmetasandiline süsteem, milles tähendus, autonoomsus, kaasavus ja haare ühiskonnas varieerub.

Fakte turundussemiootikast

Turundus- ja brändisemiootika kohta leidub vähe kirjandust ja seda peetakse dogmaatiliseks. Seda saab muuta paremini mõistetavaks, kui valdkonda süstemaatiliselt edasi arendada.

Mick 1986: 196, 209.

Olemas on eri praktikatest lähtuv akadeemiline turundussemiootika ajakiri International Marketing Semiotics Journal.

Bränd on semiootika perspektiivist eri osapoolte (tarbija/kliendi, toote/teenuse, tootja) vahel olev läbipaistev kommunikatsioonipuhver, mis käitub kui ühisosa.

Manning 2010: 33; Conejo, Wooliscroft 2015: 292–293

Create a website or blog at WordPress.com