TURUNDUSSEMIOOTIKA LOENGUD

Õppeaine materjalid

Siin samas kodulehel avaldan enda loodud turundussemiootika õppeaine materjalid. Viimane on üks osa minu doktoriõpingutest Tartu Ülikoolis semiootika ja kultuuriteooria õppekaval. Turundussemiootika loengud on lindistatud eesti keeles taskuhäälingu formaadis ja leitavad hiljem peamiselt veebist svenanderson.org ning võimalusel erinevatel taskuhäälingu platvormidelt, nt Spotify.

Õppeaines osaleja/kuulaja:

  • orienteerub turundus- ja brändisemiootika teemakohases sõnavaras;
  • märkab võimalusi rakendada turundus- ja brändisemiootikat; 
  • analüüsib enda loodut turundus- ja brändisemiootika vaatenurgast kasutades valdkonna mõisteid.

Jälgi ka õppeainet sotsiaalmeedias.

Keda ma intervjueerisin 1. hooaeg?

A. Kuusik – turundus x semiootika
O. Saue – persoonibränd x semiootika
K. Raude – investeerimine x semiootika
M. Kaljurand – diplomaatia x semiootika
K. Telve ja S.Solnik – antropoloogia x semiootika
A. Saro – teatriteadus x semiootika
L. Sokk – disain x semiootika
T. Tobbi – isekirjastamine x semiootika
M. Koik ja A. Jääger – taskuhäälingust “Võhkarid” x semiootika

Turundussemiootika algajatele

Materjalid on kasutusel 22/23 kevadel Tartu Ülikooli õppeaines Turundussemiootika (FLSE.00.339).

Õppeaine eesmärgiks on tutvustada, mis on turundussemiootika.
Eesmärgist lähtuvalt saab tudeng teadlikumaks ühest turundusstrateegiast – turundussemiootikast.
Turundussemiootikast teadlikum inimene märkab turundamisel märgisüsteeme ja oskab analüüsida, kuidas tähendusloome mõjutab turundustegevust.

1. hooaeg 1. osa
Sisu: märk, mudel, lugu, kultuur

ehk koosneb 5-st peatükkist x 2-st intervjust

1. hooaeg 2. osa
Sisu: turundus, reklaam, kaubandus

ehk koosneb 4-st peatükkist x 2-st intervjust

1. hooaeg 3. osa

Sisu: bränd, brändi idenditeet, brändi kuvand
ehk koosneb 4-st peatükkist x 2-st intervjust

peagi täielikult ka kodulehel
– kuula seni e-loenguid nt Spotify

1. hooaeg 4. osa

Sisu: brändi loo analüüs, loomine ja mõõtmine
ehk koosneb 4-st peatükkist x 3-st intervjust

– peagi täielikult ka kodulehel
– kuula seni e-loenguid nt Spotify

TÄNUSÕNAD

Õppeaine materjalide väljatöötamisel oli läbivalt suureks abiks Jaanus Saksing. Samuti tänan ülikoolist Maret Ahoneni, Katri Kütti ja Tiit Remmi, kes nõu ja jõuga toetasid edasi liikumist. Õppeaine materjalid poleks saanud edasi liikuda tagasisideta. Tänan tagasiside eest teiste seas Andreas Unti, Maarja Krooni ja Karl Lembit Laanet. Lindistamisel oli abiks veel Sten-Erik Anderson, kelleta poleks sündinud loengute intro ega promo. Loengute illustratiivsed osad said teoks tänu A. Le Coqile, Tartu Elektriteaterile ja Pärnu linnale, kes lubasid kasutada enda brändi loengutes. Õppeaine praktilise osa elluviimse osas olen tänulik kõigile intervjuus osalenutele.