1. hooaeg 1.osa

Esimene osa juhatab teed turundussemiootika õppeainesse. Esimene osa kooneb viiest peatükkist ja kahest intervjuust.

Uuri järgnevalt iga peatükki ja intervjuude kohta täpsemalt.
Info kodulehel täieneb jooksvalt.

Kuulamis soovitus
a) kuua üle päeva,
b) mõtiskle kuulatud peatüki üle,
c) kirjuta soovikorral sotsiaalmeediasse või ainult mulle kiri.

Ülevaade

Esimene peatükk keskendub igasmõttes sissejuhatusele. Sa saad teada, mis on semiootika. Teisalt, räägin lühidalt, kuidas mõista semiootikat seoses turundusega.

Loe võimalusel

Tartu Ülikooli Kirjastuse õpikut “Semiootika” (2018; 2022)

Ülesanne

Reflekteeri peatükki kuulates, kuidas mõistad sõnu semiootika ja tähendus.

Vaata ja jaga

Peatükist visuaalselt vaata rohkem Instagrami või Facebooki lehelt.

Ülevaade

Teine peatükk keskendub mõistele märk. Sa saad teada, mis on märgi tähendus ja sh ülevaate sõnadest kood ja tekst.

Loe võimalusel

Tartu Ülikooli Kirjastuse õpikut “Semiootika” (2018; 2022)

Ülesanne

a) Millal saab tähistajast / esitisest märk?
b) Kas saab rääkida mitte-märgist aga mitte-koodist?
c) Kuidas sünnib tähendus?
– de Saussure järgi
– Peirce järgi

Vaata ja jaga

Peatükist visuaalselt vaata rohkem Instagrami või Facebooki lehelt.

Ülevaade

Kolmas peatükk keskendub mõistele mudel. Sa saad teada, mis on mudeli tähendus ja sh ülevaate erinevatest mudelitest semiootikas – semiosfäär, omailm ja eluilm.

Loe võimalusel

Tartu Ülikooli Kirjastuse õpikut “Semiootika” (2018; 2022)

Ülesanne

a) Millal semiootka vaatenurgast ei saa rääkida mudelist?
b) Kui palju on mudeleid? Põhjenda.
Valik:
1. kõik on mudel, st mudeleid on loendamatul arvul,
2. mudeleid on täpselt nii palju kui on esitisi,
3. mudelite arvust ei saa rääkida.
c) Kuidas sünnib mudel?
d) Kas sa tead mudeleid uuriva semiootika allharu nime?*

Vaata ja jaga

Peatükist visuaalselt vaata rohkem Instagrami või Facebooki lehelt.

*Vastus: modelleerimine, mis on omakorda osa ikonoloogiast.

Ülevaade

Neljas peatükk keskendub lugudele. Sa saad teada, mis on narratiiv. Teisalt, räägin lühidalt, kuidas mõista brändist seoses lugudega.

Loe võimalusel

Tartu Ülikooli Kirjastuse õpikut “Semiootika” (2018; 2022)

Ülesanne

a) Millistel tingimustel saame rääkida loost?

b) Millistel tingimustel saame rääkida brändi loost? 

c) Kuidas loost ehk narratiivist saab rääkida brändi kontekstis? (Põhjenda oma valikut.)
Valikud:
1. brändi lugu on abstraktne püshholoogiline lugu kliendi/tarbija peas,
2. brändi lugu on konkreetne psühholoogilne lugu kliendi/tarbija peas, 
3. mõlemad valikud on õiged sõltuvalt kontekstist.

Vaata ja jaga

Peatükist visuaalselt vaata rohkem Instagrami või Facebooki lehelt.

Ülevaade

Viies peatükk keskendub sõnale kultuur. Sa saad teada, mis on kultuuri määratlemine semiootikas väga üldistatud tasandilt.

Loe võimalusel

Tartu Ülikooli Kirjastuse õpikut “Semiootika” (2018; 2022)

Ülesanne

a) Mis tingimustel ei saa rääkida kultuurist sinu jaoks?

b) Mis tingimustel ei saa kultuurist rääkida semiootika perspektiivst vaadatuna?

c) Millistel tingimustel on raske rääkida näiteks tarbija või brändi kultuurist?

Vaata ja jaga

Peatükist visuaalselt vaata rohkem Instagrami või Facebooki lehelt.

Ülevaade

Esimene intervjuu keskendub igasmõttes turunduse sissejuhatusele. Sa saad teada, mis on turundus akadeemilisest perspektiivst.

Ülesanne

Reflekteeri, 

a) mis on turunduse ja semiootika erinevus?

b) kuidas turundus ja semiootika üksteist toetavad? 

Vaata ja jaga

Peatükist visuaalselt vaata rohkem Instagrami või Facebooki lehelt.

Ülevaade

Teine intervjuu keskendub ühele praktilisele võimalusele, kuidas teater loob turundust ja vastupidi.

Ülesanne

Reflekteeri, 
a) kui Sa oleksid/oled poe omanik, siis kuidas teater võib olla sinu müügitegevuse alus?

Vaata ja jaga

Peatükist visuaalselt vaata rohkem Instagrami või Facebooki lehelt.