1. hooaeg 2.osa

Teine osa juhatab teed turundussemiootikasse. Teine osa kooneb neljast peatükkist ja kahest intervjuust.

Uuri järgnevalt iga peatükki ja intervjuude kohta täpsemalt.

Kuulamis soovitus
a) kuua üle päeva,
b) mõtiskle kuulatud peatüki üle,
c) kirjuta soovikorral sotsiaalmeediasse või ainult mulle kiri.

Ülevaade

Esimene peatükk tutvustab, mis on turundussemiootika.

Loe võimalusel

Laura R. Oswald (2012) Marketing Semiotics: Signs, Strategies, and Brand Value 

Leheküljed: teine peatükk

Ülesanne

Reflekteeri semiootika rakendusi müügi eesmärgil.
Millised eetilised aspektid on olulised Sinu meelest turundamisel olulised seoses semiootika rakendamisega?

Vaata ja jaga

Peatükist visuaalselt vaata rohkem Instagrami või Facebooki lehelt.

Ülevaade

Teine peatükk räägib semiootika vaatest, mis on turundus ja turunduse eesmärk.

Loe võimalusel

Turunduse osas soovitan lugeda Allan Dibi (2020) raamatut “Üheleheküljeline turundusplaan“.

Ülesanne

Mis teeb turundusest turunduse semiootika vaatest?

Vaata ja jaga

Peatükist visuaalselt vaata rohkem Instagrami või Facebooki lehelt.

Ülevaade

Kolmas peatükk keskendub reklaami mõtestamisele. Sa saad teada, mis on reklaami olemus semiootikas.

Loe võimalusel

Peatükk promotsioonist õpikust “Teadlik turundus” (2010) Andres Kuusik

Ülesanne

1) Millistel tingimustel saame rääkida reklaamist?
2) Millistel tingimustel saame rääkida eetilisest reklaamist? 
3) Kuidas loost ehk narratiivist saab rääkida reklaami kontekstis? 

Vaata ja jaga

Peatükist visuaalselt vaata rohkem Instagrami või Facebooki lehelt.

Ülevaade

Neljas peatükk keskendub mõistele teater. Sa saad teada, mis on teatri kui mudeli tähendus kaubanduses.

Loe võimalusel

Rachel Lawes (2022) “Using Semiotics in Retail: Leverage Consumer Insight to Engage Shoppers and Boost Sales

Ülesanne

a) Millal semiootka vaatenurgast kaubandusest?
b) Kui palju on kaubanduslikke mudeleid?
c) Mis on e-kaubandus?

Vaata ja jaga

Peatükist visuaalselt vaata rohkem Instagrami või Facebooki lehelt.

Ülevaade

Esimene intervjuu on osa disaini mõtestamisest.

Ülesanne

Reflekteeri, 

a) mis suguse õppetunnis sa enda jaoks intervjuust kaasavõtad?

Vaata ja jaga

Peatükist visuaalselt vaata rohkem Instagrami või Facebooki lehelt.

Ülevaade

Teine intervjuu keskendub ühele praktilisele võimalusele, antropoloogiale.

Ülesanne

Reflekteeri, 
a) kui Sa oleksid/oled poe omanik, siis kuidas aitaks sind antropoloogia?

Vaata ja jaga

Peatükist visuaalselt vaata rohkem Instagrami või Facebooki lehelt.