Kategooriad
Intervjuud Podcast

Semiotical interviews: UT MA-student Mariam Nozadze about literature and poetry practicality

The second interview is in English and was recorded at the University of Tartu Library. This interview is actually to me a second time to get to know better somebody in English. You can listen to the next English podcast at the beginning of the new year. But before that, I introduce to you semiotics […]

Kategooriad
Sissejuhatus Teooriad

Andmeteadus digisemiootikas

Tähenduse leidmine ja avamine otsuste tegemiseks on andmeteaduses põhikohal. Senine andmeteadus omab aga tähenduse leidmise osas piiratust. Tähends leitakse üldistatult, lähtuvalt andmete täielikusest. Humanitaarias on aga valdkondi, kus meetodite digitaliseerimine muudab ka jäädavalt andmeanalüüsis üldistamise probleemi konkreetsuse probleemiks, ehk kui täpselt saame midagi väljendada. Humanitaarias piisab sageli ka nö ebatäielikest andmetest, et teha täielik järeldus. […]