Seitsemes intervjuu viib meid Jakobiga koos usu teemade juurde inimelude võtmes. Minule oli intervjuu läbiviimine väike katsumus, sest sain rääkida vahetult ja aktuaalsel teemal meie ühiskonnas. Minu jaoks oli uudne kuulata enda seisukohtadest erinevat mõttekäike ja arusaamu elust.    Intervjuudest Intervjuu sari „Semiootilised intervjuud, koos Sven Andersoniga“ toob oma kuulajate ja blogi lugejateni erinevate inimeste […]

Blogi lugejatele vastu tulles avaldan mõtted, kuidas mõistan inimsuhteid ja seda autismispektri perspektiivist. Viimane on üks teemadest, mida on küsitud ja väljakäinud erinevad inimesed, millest võiks kirjutada. Varem oli inimsuhete mõtestamine avaliku tarbimise osas minu meelest liialt ambitsioonikas ettevõtmine. Samas, et blogi on inspiratsiooni ja lootuse allikas mõnele lugejale edu ja paratamatult eluvalu osas, siis […]