AVASTA SEMIOOTIKA

Foto: Anni Ulm; 2021

Tere, mina olen Sven ja olen hetkel Tartu Ülikoolis semiootika ja kultuuriteooria doktorant. Minu uurimisalaks on turundussemiootika ja suureks eesmärgiks on näidata, et semiootikat saab teha matemaatiliselt.

Mis on semiootika?

Oled sa kunagi mõelnud, et …
kuidas on võimalik aru saada sõbrast?
ja mõnikord jääb pärast pikka arutelu ikka mõte arusaamatuks?
ning näib nagu sinu koduloom ei valetaks sulle kunagi?

Semiootika on akadeemiline valdkond, mis uurib ja vastab eelnevatele küsimustele. Semiootika uurib tähendusi ja tähendusloomet. Semiootik on spetsialist, kes uurib tähenduste tekkimist ja kadumist. Me uurime maailma läbi märkide. Meie jaoks on kõik märgiline. Kuidas on võimalik, et kõikjal on märgid? Semiootikud defineerivad märki kui esinduslikku või tähistavat suhet. Abstraktselt x tähistab y-t. Näiteks firma logo X esindab toodangut x, või lapse jaoks on puutükk hobuseks.

MIKS TURUNDUS + SEMIOOTIKA?

Semiootika on sealhulgas rakenduslik ja võimaldab uurida, vastata ja luua paremaid ühiskondlike, kultuurilisi ja majanduslike süsteeme. Semiootika võimaldab öelda näitkes, kuidas oleks parem paigutada kaupu poes või millised sümbolid kõnetavad reklaami vaatajat.

Rakenduslikult on semiootika Tartu Ülikooli järgi jaotud sotsiosemiootikaks, kultuurisemiootikaks ja biosemiootikaks. Kõiki neid läbib näitkes eksperimentaal semiootika ja paljud erinevad valdkonna semiootikad, näitkes turundussemiootika, teatrisemiootika, muusika semiootika.